Aktualno

Začela se je raziskava REHEATEAST

Raziskava med strokovnjaki, uporabniki in odjemalci, vključenimi v sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki se je začela maja 2024

REHEATEAST: Na poti k energetski učinkovitosti in trajnosti

Projekt REHEATEAST, podprt v okviru Programa Podonavje, je namenjen zmanjšanju povpraševanja po fosilni energiji v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja z različnimi spodbudami, ukrepi in prilagodljivimi rešitvami, izmenjavo znanja, ozaveščanjem ter povečanim sodelovanjem med akterji na področju sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. Namen projekta je spodbujati celostni pristop namesto sektorskega razmišljanja, ki ločeno obravnava tesno povezana vprašanja. V ta namen želi ukrepati na naslednjih področjih: energetska učinkovitost, odpadna toplota, shranjevanje toplote, geotermalna energija, obračunavanje itd.

Prvi specifični cilj (SO1) je začrtanje tehničnih, regulativnih, socialnih in finančnih pogojev za sisteme daljinskega ogrevanja s poudarkom na izzivih in dobrih praksah v regiji REHEATEAST. Doseganje tega cilja zahteva sodelovanje širokega spektra akterjev. Komunikacijske ciljne skupine SO1 so dobavitelji daljinskega ogrevanja, občine, gradbena podjetja, finančne ustanove in odjemalci daljinskega ogrevanja.

V načrtu identifikacije in komunikacije z deležniki je konzorcij REHEATEAST identificiral relevantne akterje in komunikacijske metode. Na tem načrtu je zgrajen metodološki dokument za raziskavo. V skupni metodologiji anketiranja in analize deležnikov je bila razvita skupna metodologija za ocenjevanje in analizo deležnikov. Ta vključuje predloge in koncepte anket za različne skupine akterjev.

Ta pomemben dokument standardizira metodologijo raziskovanja ter omogoča zanesljivo zbiranje in analizo podatkov, kar podpira strateško odločanje. Standardizirana metodologija poveča zanesljivost in relevantnost rezultatov ankete, kar poveča učinek projekta. Da bi zbrali celovite informacije s strani deležnikov v različnih sektorjih daljinskega ogrevanja in hlajenja, so partnerji razvili podrobne vprašalnike. Ti so bili zasnovani tako, da zagotavljajo doslednost pri zbiranju podatkov in tako olajšajo nadaljnjo analizo in primerjavo rezultatov.

Te predloge pokrivajo širok nabor tem, pomembnih za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, vključno s trenutnimi izzivi, pričakovanim razvojem, uporabo obnovljivih virov energije, uporabo novih tehnologij, ključnimi spremembami, potrebnimi za razvoj, in še veliko več. Anketna vprašanja so strukturirana tako, da od deležnikov pridobijo konkretne in uporabne odgovore, ki zagotavljajo dragocene podatke za analizo.

V Sloveniji raziskavo izvajata nacionalna partnerja projekta REHEATEST, Lokalna energetska agencija za Pomurje in Institut „Jožef Stefan”. Rezultati bodo na voljo predvidoma jeseni 2024.