• Slidebg
  LEA Pomurje
  Lokalna energetska agencija
 • Slidebg
  LEA Pomurje
  Energetska trajnostna naravnanost
  Uvajanje uporabe obnovljivih virov energije
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo LEA Pomurje:

Promocija in pospeševanje stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v pomurski regiji z usmeritvijo k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe regije in krepitve blaginje tukaj živečih ljudi.

Uveljavitev OVE (obnovljivih virov energije) in URE (učinkovite rabe energije) ter varovanje okolja na vseh ravneh ter sledenje zahtevam Kjotskega protokola in smernic EU na področju energetike

→ Več