PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
RURES
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

RURES - Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

 

Opis projekta:

Rast svetovnega prebivalstva in povečana poraba energije v državah v razvoju je povzročilo, da se je zelo povečal izpust toplogrednih plinov. Rezultat so podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, kar predstavlja enega največjih izzivov človeštvu v 21. stoletju. Zato je glavni cilj projekta RURES izkoriščati potenciale obnovljivih virov energije (OVE) in povečati energetsko učinkovitost na podeželskih območjih, saj imajo velik potencial za doseganje energetske neodvisnosti.

Znotraj RURES se bodo vzpostavile Lokalne podporne skupine (LPS), ki bo skupaj tvorile regijsko energetsko mrežo in bodo sestavljene iz pomembnih predstavnikov iz  okolja (občine, regionalne agencije, energetike, gospodarstva…) in bodo skrbeli za implementacijo Načrta energetske učinkovitosti. Med LPS se bo podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju. Raziskali se bodo primeri dobrih praks in modeli alternativnega financiranja za ukrepe  obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter na podlagi teh študij se naredijo priporočila za financiranje.

V sklopu projekta se bodo naredili pilotni ukrepi na področju obnovljivih virov energije (prezračevanje z rekuperacijo toplote, pametno merjenje, LED svetila, PV za toplotno in sprotno proizvodnjo, vetrna energija in rastlinska energijska, elektrarna na rastlinska olja, ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke in E-drevo), ki bodo postavljeni na vidnih in gosto pretočnih mestih.

Raziskana bo korist in dodana vrednost, ki nastane z izkoriščanjem OVE, ter spletno orodje za računanje (občinski davki, drugi dohodki... ).

Tako se bo zmanjšala vrzel med razvitimi in manj razvitimi regijami, kjer bo prihajalo do izmenjave dobrih praks in izkušenj (finančnih in tehnoloških), kar bo privedlo do novih spoznanj in investicij v ukrepe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, s čimer se bodo posledično zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

 

Specifični cilj projekta RURES

· Izboljšati teritorialno zasnovane nizko-ogljične strategije in politike za energetsko načrtovanje, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb.

 

Projekt je sestavljen iz 3 tematskih delovnih paketov:

  • Priprava izvajanje procesa načrta energetske učinkovitosti,
  • Izvajanje načrta energetske učinkovitosti,
  • Merjenje učinkov ekonomske vrednosti obnovljivih virov energije.

delovna paketa:

· Management projekta,

· Komunikacija

 

 

in petih (5) investicij po partnerskih državah:

  • prezračevanje z rekuperacijo toplote v športnem centru (NEM),
  • ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke (POL),
  • E-drevo (Pomurje, SI),
  • Vzpostavitev energetsko obnovljive okolice (MAD),
  • Vzpostaviti energetsko učinkovitost v upravni stavbi v Čakovcu (HR).

 

Partnerji v projektu:

11 partnerjev (med njimi tudi dva partnerja iz Pomurja) in en pridruženi partner, iz 6 držav osrednje Evrope. Države: Nemčija, Poljska, Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Češka.

 

Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Nemčija.

 

Projektni partnerji:

PP2 - Stadt Leisnig, Nemčija; PP3 - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”, Poljska; PP4 - Gmina Pałecznica, Poljska; PP5 - Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Slovenija; PP7 - Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Madžarska; PP8 - Zala Megyei Önkormányzat, Madžarska; PP9 - Međimurska energetska agencija d.o.o.; Hrvaška; PP10 - Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Hrvaška; PP11 - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Češka; PP12 - Lokalna energetska agencija za Pomurje, Slovenija.

 

Projektni podatki, kontakti:

Trajanje projekta:

1.7.2017 – 30.6.2020

Acronim projekta:

RURES

Naslov projekta:

Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

Program:

Interreg Central Europe

Skupna vrednost projekta:

2.169.295,25 EUR, od tega 85% ESRR

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Central Europe 2014-2020 v višini 1.820.844,42 EUR.

Kontaktna oseba na projektu:

Bojan Vogrinčič, bojan@lea-pomurje.si , (02) 538 13 54

Spletna stran projekta:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

 

      

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018