PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Projekt PTIC
Projekt PTIC
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Projekt PTIC - Podeželski turistično informacijski center v Dvorcu Rakičan

V okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2016 smo v Dvorcu Rakičan vzpostavili Podeželski turistično informacijski center – PTIC, ki je financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

V 1. nadstropju Dvorca Rakičan smo obnovili prostor za trajnostno destinacijsko območje, ki ima obliko turistično informacijskega centra oz. središča za obiskovalce za promocijo turistične ponudbe na podeželju. V PTIC-u je zbrana vsa turistična ponudba na območju LAS Goričko, pri čemer poseben poudarek namenjamo predvsem ohranjanju ter promociji naravne in kulturne dediščine, naravi prijaznega turizma in povezovanju ponudnikov iz različnih segmentov (kmetije, gostinski ponudniki, namestitve, ipd.).Obiskovalcem so na voljo informacije in izdelki iz območja LAS ter različni turistični paketi, ki povezujejo naravne, kulturne, zgodovinske in kulinarične prednosti območja LAS Goričko ter s tem tudi povezanost posameznih obstoječih ponudnikov. Obiskovalcem je na voljo promocijski material spomenikov kulturne in naravne dediščine v regiji ter različni paketi izletov po poteh naravne in kulturne dediščine v regiji. 

V okviru dejavnosti PTIC se bodo izvajale tudi različne aktivnosti, kot so delavnice in vodenja za ozaveščanje o pomenu naravne in kulturne dediščine namenjene otrokom (šolske skupine), mladim, odraslim in starejšim. Aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo služile ozaveščanju o ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter inovativnih pristopov pri vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo. Pri tem bomo sodelovali z lokalnimi turističnimi ponudniki in ostalimi deležniki.

Dvorec Rakičan razpolaga z namestitvenimi kapacitetami (54 ležišč, razporejenih po grajskih sobah), obiskovalci imajo možnost vodenega ogleda dvorca in grajskega parka ter možnost grajske poroke, v njem se nahaja tudi galerija namenjena sodobni umetniški produkciji domačih in tujih avtorjev. V Dvorcu Rakičan ima svoj sedež tudi Konjeniški center Dvorec Rakičan, kjer je nastanjenih 15 konj, med drugim pa ponuja tudi šolo jahanja ter terensko in turistično jahanje. Dopolnitev turističnega segmenta Dvorca Rakičan v okviru PTIC bo doprinesla k vlaganju v ohranitev kulturne dediščine na podeželju. S tem se bo povečala trajnostna dostopnost do točk kulturne in naravne dediščine, kar dolgoročno pomeni razvoj potencialov območja LAS Goričko v turistične in razvojne namene.

Projekt se izvaja v okviru operacije PTIC, ki je financiran v okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS GORIČKO 2020« v letu 2016.

     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018